بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

شهید حیدر تقی نژاد+ زندگینامه

شهید حیدر تقی نژاد در سال ۱۳۳۹ و در روستای فتاح پلدشت چشم به جهان گشود.

۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰
معرفی شهدای پلدشت

شهید محمد قرانی+ زندگینامه

شهید محمد قرانی در سال ۱۳۶۶ و در روستای شیدی پلدشت چشم به جهان گشود.

۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۶
معرفی شهدای پلدشت

شهید اسماعیل واحدیان+ زندگینامه

شهید اسماعیل واحدیان در سال ۱۳۴۳ و در روستای بیگ جان بخش ارس پلدشت چشم به جهان گشود.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰
شهید حسین محمدزاده

شهید حسین محمدزاده+ زندگینامه

شهید حسین محمدزاده در سال ۱۳۴۳ و در روستای ملاکندی از توابع شهرستان پلدشت چشم به جهان گشود.

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹

شهید لطفعلی آببرین+ زندگینامه

شهید لطفعلی آببرین در سال ۱۳۵۰ و در روستای نازک از توابع شهرستان پلدشت چشم به جهان گشود.

۱۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰

شهید بایرام رضا زاده+ زندگینامه

شهید بایرام رضا زاده در سال ۱۳۴۲ و در روستای بهلول آباد از توابع شهرستان پلدشت چشم به جهان گشود.

۱۲ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰

شهید فیروز حاجی پور+ زندگی نامه

شهید فیروز حاجی پور در سال ۱۳۴۶ و در روستای علی نظر از توابع شهرستان پلدشت چشم به جهان گشود.

۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵

شهید فخرالدین دلایی میلان+ زندگینامه

شهید فخرالدین دلایی میلان در سال ۱۳۶۵ و در روستای کرم آباد از توابع شهرستان پلدشت چشم به جهان گشود.

۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۱

شهید علی دلایی میلان+ زندگینامه

شهید علی دلایی میلان در سال ۱۳۴۱ و در روستای بیله سوار از توابع شهرستان پلدشت چشم به جهان گشود.

۲۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰