بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

شهید مهدی اصغری اصل+ زندگینامه

شهید مهدی اصغری اصل در سال ۱۳۴۰ و در روستای دیوانخانه پلدشت چشم به جهان گشود.

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲
معرفی شهدای پلدشت

شهید اسماعیل واحدیان+ زندگینامه

شهید اسماعیل واحدیان در سال ۱۳۴۳ و در روستای بیگ جان بخش ارس پلدشت چشم به جهان گشود.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰
معرفی شهدای پلدشت

شهید اسماعیل قاسم زاده + زندگینامه

شهید اسماعیل قاسم زاده در سال ۱۳۴۵ و در روستای شوطلو از توابع شهرستان پلدشت چشم به جهان گشود.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱

شهید لطفعلی آببرین+ زندگینامه

شهید لطفعلی آببرین در سال ۱۳۵۰ و در روستای نازک از توابع شهرستان پلدشت چشم به جهان گشود.

۱۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰