بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

شهید جلیل بیدار+ زندگینامه

شهیدجلیل بیدار در سال ۱۳۳۰ در روستای آقامیری کندی پلدشت چشم به جهان گشود.

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۰

شهید اسماعیل مرویی میلان+ زندگینامه

شهیداسماعیل مروئی میلان در سال ۱۳۴۳ در روستای دایلان کندی پلدشت چشم به جهان گشود.

۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰

شهید حسین طلعت+ زندگینامه

شهید حسین طلعت در سال ۱۳۵۱ در روستای شیدی پلدشت چشم به جهان گشود.

۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰

شهید میر ولی کاظمی+ زندگینامه

شهید میر ولی کاظمی در سال ۱۳۳۹ و در پلدشت چشم به جهان گشود.

۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱

شهید فرامرز رضایی+ زندگینامه

شهید فرامرز رضایی در سال ۱۳۴۶ و در روستای حسن کندی پلدشت چشم به جهان گشود.

۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰
معرفی شهدای پلدشت

شهید بایرام علی محمدی+ زندگینامه

شهید بایرام علی محمدی در سال ۱۳۴۱ و در روستای مرگنلر پلدشت چشم به جهان گشود.

۱۷ تیر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۵
معرفی شهدای پلدشت

شهید یوسف رستمی+ زندگینامه

شهید یوسف رستمی در سال ۱۳۴۰ و در روستای بهلول آباد پلدشت چشم به جهان گشود.

۱۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۵

شهید مهدی اصغری اصل+ زندگینامه

شهید مهدی اصغری اصل در سال ۱۳۴۰ و در روستای دیوانخانه پلدشت چشم به جهان گشود.

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲
معرفی شهدای پلدشت

شهید اسماعیل واحدیان+ زندگینامه

شهید اسماعیل واحدیان در سال ۱۳۴۳ و در روستای بیگ جان بخش ارس پلدشت چشم به جهان گشود.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰
معرفی شهدای پلدشت

شهید اسماعیل قاسم زاده + زندگینامه

شهید اسماعیل قاسم زاده در سال ۱۳۴۵ و در روستای شوطلو از توابع شهرستان پلدشت چشم به جهان گشود.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱
    Page 1 of 212