بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

رشد و تعالی جامعه مستلزم عزم جدی خبرنگاران در آگاهی رسانی به جامعه است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: رشد و تعالی جامعه مستلزم عزم جدی خبرنگاران در آگاهی رسانی به جامعه است، زیرا که خبرنگاران، راهیان وادی آگاهی، آزادی و نیک اندیشان عرصه اطلاع رسانی هستند.

۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۸