بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

محموله کیت تشخیص کرونا از فرانسه وارد کشور شد

مدیرکل گمرک بازرگان گفت: محموله آزمایشگاهی کیت تشخیص کرونا که از کشور فرانسه خریداری شده، از طریق بازارچه مرزی «ساری‌سو» وارد ایران شد.

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴