بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
فرماندار پلدشت

دریاچه سد ارس اولین و بزرگترین منبع تولید شاه میگو در کشور است

فرماندار پلدشت گفت: دریاچه سد ارس بعنوان اولین و بزرگترین منبع تولید شاه میگو در کشور است و ۵ شرکت صیادی سالانه حدود ۳۰ تن از اینگونه آبزی به کشورهای همسایه صادر می کنند.

۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۸