بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
امام جمعه پلدشت

هدف آمریکا از این اقدام دامن زدن به مشکلات و اختلافات داخلی است

امام جمعه پلدشت گفت: هدف آمریکا از این اقدام دامن زدن به مشکلات و اختلافات داخلی است و باید به این موضوع دقت و توجه کنیم.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۷
امام جمعه پلدشت

بدعهدی و پایبند نبودن به تعهدات یکی از خصوصیات دولت مردان آمریکایی است

امام جمعه پلدشت گفت: خروج رییس جمهور نادان آمریکا از برجام اقدام جدیدی نبوده و این مسئله از اول انقلاب وجود دارد که نشان از بد عهدی آمریکا است.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱
امام-جمعه-copy-768x512

عهدشکنی آمریکا در برجام قابل انکار نیست

امام جمعه پلدشت گفت: عهدشکنی آمریکا در برجام از طرف هیچ کسی قابل انکار نیست.

۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۳