بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
عسگری اقدم

عسگری اقدم به سمت روحانی شهر نازک پلدشت منصوب شد

با حکم شورای تبلیغات اسلامی و امام جمعه پلدشت، رضا عسگری اقدم به عنوان روحانی شهر نازک پلدشت منصوب شد.

۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۴