بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
مراسم تحلیف پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در پلدشت

درخشانی رییس شورای اسلامی پلدشت شد

حیدر درخشانی در جلسه انتخاب هیئت رئیسه پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر پلدشت به سمت رییس شورای اسلامی پلدشت منصوب شد.

۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۱