بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
روز ملی فناوری هسته ای گرامیباد

روز ملی فناوری هسته ای گرامیباد/ پوستر

همزمان با ۲۰ فروردین عکسنوشت روز ملی فناوری هسته ای پیش روی شماست.

۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰

آمریکا ناقض حقوق کشور ها و قوانین بین المللی است/ در برجام فقط جای تحریم ها عوض شد

امام جمعه موقت پلدشت گفت: دشمنان تلاش های زیادی کردند تا مانع دستیابی کشورمان به فناوری هسته ای شوند ولی نتوانستند کاری انجام دهند و صلح آمیز بودن این فناوری برای همگان ثابت شد.

۱۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۴