بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
فرماندار پلدشت

انتشار سریع اخبار، حق گویی و حق طلبی از مولفه های اصلی خبرنگاران/ نقد مسئولان یکی از وظایف خبرنگاران است

فرماندار پلدشت گفت: خبرنگار در واقع چشم و گوش مردم بوده و با توانایی خود به کشف حقایق می پردازد.

۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۳