بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
مدیر آموزش و پرورش پلدشت

امسال ۹ مدرسه خیّرساز در پلدشت تحویل آموزش و پرورش می‌شود

مدیر آموزش و پرورش پلدشت گفت: امسال ۹ مدرسه توسط خیّران به بهره برداری رسیده و تحویل می‌شود.

۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۶