بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
بیماران روستاهای محروم پلدشت ویزیت رایگان شدند

بیماران روستاهای محروم پلدشت ویزیت رایگان شدند+ تصاویر

مردم روستاهای شیبلوی سفلی پلدشت به صورت رایگان ویزیت شدند.

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۰
بیماران روستاهای محروم پلدشت ویزیت رایگان

بیماران روستاهای محروم پلدشت ویزیت رایگان شدند+ تصاویر

مردم روستاهای کینه کور و ساری سو پلدشت به صورت رایگان ویزیت شدند.

۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۷