بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
باغات زرد آلو پلدشت

باغات زردآلو در پلدشت+ تصاویر

پلدشت به دلیل زمین های حاصلخیز و آب و هوای مناسب یکی از مکان های مناسب برای کاشت زردآلو است.

۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۹
باغات زردآلو در منطقه آزاد ماکو

باغات زردآلو در منطقه آزاد ماکو+ تصاویر

منطقه آزاد ماکو به دلیل زمین های حاصلخیز و آب و هوای مناسب یکی از مکان های مناسب برای کاشت زردآلو است.

۳۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴