بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
روز ادبیات کودکان و نوجوانان

ادبیات کودکان و نقش آن در فرهنگ جامعه

ذهن کودکان همچون برگ سفیدی است که دیده ها و شنیده ها را در خود ثبت می کند و با توجه به اطلاعات موجود، از آن الگو سازی می کند.

۱۸ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۸