بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
امام جمعه پلدشت

نمایندگان مردم شهید مدرس را الگوی خود قرار دهند/ در جنگ نرم، هنر باید میدان دار باشد/ خوش بینی و سازش با دشمن راه نفوذ را باز می کند

امام جمعه پلدشت گفت: خوش بینی وسازش با غرب یکی از بزرگترین خطرهایی است که راه نفوذ را برای دشمن باز می کند.

۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۱
امام جمعه پلدشت

اقدامات و سخنان سران آمریکا نشان از شکست زود هنگام برنامه هایشان دارد/ بسیج محافظ انقلاب است/ همزمان با هفته وحدت، اتحاد خود را به رخ دنیا می کشیم

امام جمعه پلدشت گفت: اقدامات و سخنان سران آمریکا نشان از شکست زود هنگام برنامه هایشان در تحریم و اقتصاد است.

۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۰
امام جمعه پلدشت

شعار مرگ بر آمریکا تا روز قیامت پایدار بوده و قابل حدف نیست/ در ۱۳ آبان مشت محکمی بر دهان استکبار می زنیم

امام جمعه پلدشت گفت: شعار مرگ بر آمریکا تا روز قیامت پایدار بوده و قابل حدف نیست، افرادی هم که فکر می کنند با مذاکره و حذف این شعار می توانند به اهداف خود برسند بدانند که سازش با آمریکا جز ذلت چیزی به ارمغان نمی آورد.

۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۷