18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

آموزشگاه

28اسفند
آموزشگاه فنی و حرفه ای در پلدشت راه اندازی می شود

آموزشگاه فنی و حرفه ای در پلدشت راه اندازی می شود

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی گفت: نیروهای لازم جهت فعالیت در پلدشت جذب شده اند و با تمهیدات اداره مربوطه در این شهرستان مستقر می شود.

ای رسانه