18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

آلودگی

23اردیبهشت
آلودگی شیمیایی و رادیواکتیو در رودخانه ارس وجود ندارد
رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست پلدشت:

آلودگی شیمیایی و رادیواکتیو در رودخانه ارس وجود ندارد

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست پلدشت گفت: طبق بررسی‌های انجام‌گرفته توسط مراجع معتبر و قانونی در حوزه آذربایجان غربی، آلودگی شیمیایی و رادیواکتیو در رودخانه ارس وجود ندارد.

08تیر
اقدام قاطع برای حل معضل رودخانه زنگمار صورت گیرد/ کم لطفی هایی از سوی برخی دستگاه های متولی صورت می گیرد

اقدام قاطع برای حل معضل رودخانه زنگمار صورت گیرد/ کم لطفی هایی از سوی برخی دستگاه های متولی صورت می گیرد

رییس شبکه بهداشت و درمان پلدشت گفت: مشکل رودخانه زنگمار پلدشت بارها در مجمع سلامت پلدشت مطرح و مصوبه هایی در این مورد وجود دارد ولی اقدام قاطی از سوی دستگاه های متولی برای حل این مشکل صورت نگرفته است.

ای رسانه