18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

آفتابگردان

12شهریور
مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت / تصاویر

مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت / تصاویر

سالانه بسیاری از کشاورزان آذربایجان غربی اقدام به کشت و برداشت آفتابگردان می کنند و پلدشت نیز یکی از شهرهای مهم در این زمینه است.

24شهریور
مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت / تصاویر

مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت / تصاویر

سالانه بسیاری از کشاورزان آذربایجان غربی اقدام به کشت و برداشت آفتابگردان می کنند و پلدشت نیز یکی از شهرهای مهم در این زمینه است.

28مرداد
مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت / تصاویر

مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت / تصاویر

سالانه بسیاری از کشاورزان آذربایجان غربی اقدام به کشت و برداشت آفتابگردان می کنند و پلدشت نیز یکی از شهرهای مهم در این زمینه است.

ای رسانه