18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

آزاد سازی خرمشهر

31اردیبهشت
خاطرات جوانترین فرمانده جنگ از آزادسازی خرمشهر و حاج قاسم سلیمانی

خاطرات جوانترین فرمانده جنگ از آزادسازی خرمشهر و حاج قاسم سلیمانی

سردار امین شریعتی به مناسبت سالروز عملیات بیت المقدس، نکات مهمی پیرامون ویژگی های فرماندهی در عملیات آزادسازی خرمشهر و نیز خاطراتی از حاج قاسم سلیمانی بیان کرده است.

ای رسانه