18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

آراز 3

03خرداد
فاز اول طرح احیاء و توسعه اراضی کشاورزی آراز 3 به بهره برداری رسید

فاز اول طرح احیاء و توسعه اراضی کشاورزی آراز 3 به بهره برداری رسید

همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر فاز اول طرح احیاء و توسعه اراضی کشاورزی 2هزار و 500 هکتاری آراز 3 به بهره برداری رسیده و هزار طرح محرومیت زدایی و مردم یاری افتتاح شد.

ای رسانه