18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

آدم برفی

27دی
جشنواره آدم برفی در پلدشت

جشنواره آدم برفی در پلدشت

پس از توقف بارش برف در پلدشت جشنواره آدم برفی به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت در شهر نازک پلدشت برگزار شد.

ای رسانه