ساعت: 09:12 منتشر شده در مورخ: 2020/01/26 شناسه خبر: 273624
فرماندار پلدشت:

فرماندار پلدشت گفت: اصلی ترین محور توسعه عامل انسانی است و عامل انسانی نیز از طریق فراگیری علم، دانش و آموزش در حوزه های مختلف موجب توسعه می گردد که در این راستا آموزش و پرورش وظیفه سنگینی بر دوش دارد.